Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 37/2011 z dnia 17.11.2011r.

Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent), informuje że, w dniu 16 listopada 2011 roku podpisał istotną umowę z Gminą Miejską Tczew z siedzibą w Tczewie jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem umowy Zamawiający powierza Emitentowi jako Wykonawcy, wykonać zadanie inwestycyjne "Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie", w ramach projektu pn. "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I".

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów. Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin do dnia 11 maja 2012r.

Wartość umowy wynosi 921.270,00 zł brutto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Pochyluk - Prokurent