Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 32/2011 z dnia 27.10.2011r.

Podpisanie przez Navimor-Invest S.A. istotnej umowy z Urzędem Morskim w Słupsku jako Zamawiającym na wykonanie robót budowlanych w zakresie " Przebudowy Nabrzeża Czołowego w Porcie Darłowo".

Zakończenie realizacji określono w umowie na termin do dnia 30 maja 2012r.
Wartość umowy wynosi 1.995.007,47 zł netto.

Treść raportu w załączeniu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Pochyluk - Prokurent

Pliki do pobrania: