Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 31/2011 z dnia 25.10.2011r.

Podpisanie umowy z firmą podwykonawczą Elektromont S.A.

Wartość umowy wynosi 1.534.734,50 zł netto.

Treść raportu w załączeniu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Pochyluk - Prokurent

Pliki do pobrania: