Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 30/2011 z dnia 25.10.2011r.

Informacja dotyczącą niestosowania zasad określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. informuje o niestosowaniu zasad określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Treść raportu w załączeniu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Pochyluk - Prokurent

Pliki do pobrania: