Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 29/2011 z dnia 18.10.2011r.

Podpisanie umowy zlecenia o okresowe udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. informuje że podpisał umowę z PZU S.A.

Treść raportu w załączeniu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Pochyluk - Prokurent

Pliki do pobrania: