Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 28/2011 z dnia 13.10.2011r.

Aneks do podpisanej wcześniej umowy z podwykonawcą firmą PBW  w Warszawie S.A.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. informuje że został podpisany aneks do umowy.

Treść raportu w załączeniu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Pochyluk - Prokurent

Pliki do pobrania: