Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 27/2011 z dnia 05.10.2011r.

Korekta raportu nr 23/2011 z dnia 16.09.2011r. - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 15 września 2011r.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości informację o korekcie treści uchwały nr 5 i uchwały nr 6 ,podjętych na Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 15 września 2011r. Powodem korekt są oczywiste omyłki pisarskie: polegająca na omyłkowym wpisaniu - akcje serii D, a poprawnie winno być wpisane - akcje serii E.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na     rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu
Joanna Pochyluk - Prokurent

Pliki do pobrania: