Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 24/2011 z dnia 03.10.2011r.

Zawarcie Aneksu do istotnej umowy, zawartej z Gdańskimi Zakładami Nawozów Fosforowych „ FOSFORY ” Sp. z o.o.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent ), informuje że, w dniu 03
października 2011 roku podpisał Aneks do istotnej umowy, zawartej z Gdańskimi Zakładami
Nawozów Fosforowych „ FOSFORY ” Sp. z o.o., opublikowanej w dniu 07 lipca 2011r.
Raportem bieżącym nr 5/2011.

W związku z podpisanym Aneksem uległa zmianie wartość umowy z kwoty 5 130 000,00 zł
netto na kwotę 5 387 115,00 zł netto.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu
Marek Drywa - Prokurent