Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 23/2011 z dnia 16.09.2011r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 15 września 2011r.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 15 września 2011r.:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Czarnecki - V-ce Prezes Zarządu
Marek Drywa - Prokurent

Pliki do pobrania: