Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 22/2011 z dnia 14.09.2011r.

Zmiana w Zarządzie NAVIMOR-INVEST S.A.

NAVIMOR-INVEST S.A. informuje że w dniu 13.09.2011 r. Pan Robert Cembrzyński pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji. Rezygnacja została przyjęta Przez Radę Nadzorczą Spółki z dniem 13.09.2011

Jednocześnie w dniu 13.09.2011 na mocy podjętej Uchwały Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki został powołany Pan Tomasz Marcinkowski dotychczasowo zajmujący stanowisko Dyrektora ds Produkcji w firmie NAVIMOR-INVEST S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Czarnecki - V-ce Prezes Zarządu
Marek Drywa - Prokurent

Pliki do pobrania: