Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 21/2011 z dnia 13.09.2011r.

Zarząd Navimor-Invest S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport bieżący nr 21/2011 - dotyczący podpisania znaczącej umowy. "Budowa przystani turystycznej na Odrze" w miejscowości Brzeg obok Wrocławia.

Umowa realizowana będzie w okresie od dnia 12.09.2011r. do dnia 30.11.2012r.

Wartość umowy wynosi 2 694 980,54 zł netto.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Cembrzyński - Prezes Zarządu
Marek Drywa - Prokurent

Pliki do pobrania: