Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 20/2011 z dnia 30.08.2011r.

Zarząd Navimor-Invest S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport bieżący nr 20/2011, w którym informuje że w dniu 30 sierpnia 2011 r. w konsorcjum z firmą Nowastav a.s.(partner)  podpisał umowę na wykonanie "Rekonstrukcji potoku Fojtovickeho w miejscowości Hermanove" w Czechach.

Umowa realizowana będzie obowiązywała w okresie od dnia 10.09.2011r. do dnia 31.12.2012r.

Wartość umowy wynosi 3 442 312,26 zł netto.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Cembrzyński - Prezes Zarządu
Marek Drywa - Prokurent

Pliki do pobrania: