Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 19/2011 z dnia 29.08.2011r.

Zarząd Navimor-Invest S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport bieżący nr 19/2011, w którym informuje, że w dniu 29 sierpnia 2011 r., jako Zlecający, podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. jako Podwykonawcą.

Umowa realizowana będzie w okresie od dnia 08.09.2011r. do dnia 31.12.2011r.

Wartość umowy wynosi 950 000,00 zł netto.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Cembrzyński - Prezes Zarządu
Marek Drywa - Prokurent

Pliki do pobrania: