Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 18/2011 z dnia 26.08.2011r.

Zarząd Navimor-Invest S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport bieżący nr 18/2011, w którym informuje że w dniu 25 sierpnia 2011 r. w konsorcjum z firmą Proles s.r.o.(partner)  podpisał umowę na wykonanie "Naprawa rzeki Opava w Karlovicach"  w Czechach.

Umowa realizowana będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 05.12.2011r.

Wartość umowy wynosi 1 726 107,41 zł netto.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Cembrzyński - Prezes Zarządu
Marek Drywa - Prokurent

Pliki do pobrania: