Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 16/2011 z dnia 26.08.2011r.

Zarząd Navimor-Invest S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport bieżący nr 16/2011, w którym informuje że w dniu 25 sierpnia 2011 r. w konsorcjum z firmą Proles s.r.o.(partner)  podpisał umowę na wykonanie "Rekonstrukcji rzeki Chribska Kamenice w Dolni Chribske" w Czechach.

Umowa realizowana będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2012r.

Wartość umowy wynosi 1 958 823,09 zł netto.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Cembrzyński - Prezes Zarządu
Marek Drywa - Prokurent

Pliki do pobrania: