Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 15/2011 z dnia 18.08.2011r.

Zarząd Navimor-Invest S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport bieżący nr 15/2011 Otrzymanie podpisanego aneksu do umowy o udzielenie linii gwarancyjnej z Kredyt Bank S.A.

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Cembrzyński - Prezes Zarządu
Marek Drywa - Prokurent

Pliki do pobrania: