Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 07/2011 z dnia 11.08.2011r.

NAVIMOR-INVEST S.A.: Terminy przekazania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2011
Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty kwartalne zostaną przekazane w następujących terminach:
za II kwartał 2011r. w dniu 16.08.2011r.
za III kwartał 2011 r. w dniu 14.11.2011r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Podpisy osób uprawnionych:
Robert Cembrzyński - Prezes Zarządu
Joanna Pochyluk - Prokurent

Dane firmy:
Navimor-Invest S.A.
Ul. Grunwaldzka 212, 80-041 Gdańsk
www.navimorinvest.eu
sekretariat@navimorinvest.eu
tel. +48 58 768 50 04
fax +48 58 768 50 07

Pliki do pobrania: