Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 06/2011 z dnia 08.07.2011r.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. informuje że w dniu 8 lipca 2011 r. podpisał jako Generalny Wykonawca z Gminą Janowiec umowę w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego nr RO.2710.04.2011 z dnia 27.06.2011.

W związku z podpisaniem umowy spółka NAVIMOR-INVEST S.A. jako wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa przystani w Janowcu w ramach projektu partnerskiego: „Wykorzystanie walorów rzeki Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Kazimierz Dolny, Puławy i Janowiec.”

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Umowa realizowana będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 05.12.2011

Wartość umowy wynosi 1 392 912,30 netto

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: