Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 05/2011 z dnia 07.07.2011r.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. informuje że w dniu 7 lipca 2011 r. podpisał jako Generalny Wykonawca umowę z Gdańskimi Zakładami Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Sp. z o.o.

W wyniku podpisanej umowy spółka NAVIMOR-INVEST S.A. jako wykonawca zobowiązuje się do wykonania stalowej ścianki szczelnej wraz z rekonstrukcją żelbetowej nadbudowy Nabrzeża Chemików na odcinku 273,6 m w Porcie Gdańsk na terenie GZNF FOSFORY Sp. z o.o. ul. Kujawska 2 w Gdańsku

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku, dla tego rodzaju umów.

Umowa realizowana będzie w okresie:
I etap - od 05.07.2011 r. do 30.11.2011 r.
II etap- od 01.03.2012 r. do 30.06.2012 r.

Wartość umowy wynosi 5 130 000,00 netto

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: