Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący nr 04/2011 z dnia 28.06.2011r.

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A,B oraz C na rynku NewConnect.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 818/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia  28.06.2011 pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla akcji zwykłych na okaziciela serii A,B oraz C Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. został wyznaczony na dzień 29.06.2011

Podstawa prawna:

Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", § 3 ust. 1.

Podpisy osób uprawnionych:
Robert Cembrzyński - Prezes Zarządu
Marek Drywa - Prokurent

Pliki do pobrania: