Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 9/2017 z dnia 11.05.2017r. - Otwarcie postępowania układowego wobec Emitenta w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Otwarcie postępowania układowego wobec Emitenta w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 

Zarząd Navimor - Invest S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 maja 2017 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, (sprawy restrukturyzacyjne) w dniu 10 maja 2017r. wydał postanowienie w sprawie z wniosku Spółki o otwarcie w stosunku do Spółki postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania układowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: Prawo restrukturyzacyjne).      Sąd postanowił: 1.Otworzyć postępowanie układowe, 2.Wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ewy Kubiak, 3.Wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Jerzego Sławek numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 2.

 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne.

Pliki do pobrania: