Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 5/2017 z dnia 03.04.2017r. - Zawarcie znaczącej umowy

Zawarcie znaczącej umowy 

 

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu 03 kwietnia 2017 roku wpłynęła do firmy datowana na dzień 24 marca 2017 roku umowa ze Spółką  Povodi Labe, stàtni podnik z siedzibą w Hradec Kràlové, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem w/w umowy, Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do realizacji  zadania pn.: „Chrudimka, Chrudim, rekonstrukcja ściany rozdzielającej jazu LB, na km 19,945 – 20,044”.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono na dzień 31 października 2017 roku. Wartość projektu wynosi  6.861.787,46 kc, tj. 1.076.614,45 złotych netto.

Niniejsza umowa uznana została za znaczącą z uwagi na jej wartość oraz jej wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania: