Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 5/2012 z dnia 19.06.2012r. - Informacja o akcjonariuszu posiadającym co najmniej 5 % liczby głosów.

Informacja o akcjonariuszu posiadającym co najmniej 5 % liczby głosów

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( Emitent ), przekazuje informację o Akcjonariuszu posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2012r.

Akcjonariusz – ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

Liczba akcji – 2 148 900
Liczba głosów – 2 148 900
Udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 18.06.2012r. – 100 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 80,43 %

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pliki do pobrania: