Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 3/2017 z dnia 08.02.2017r. - Zawarcie znaczącej umowy .

Zawarcie znaczącej umowy .

 

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu 8 lutego 2017 roku wpłynęła do firmy datowana na dzień 6 lutego 2017 roku umowa ze Spółką  Povodi Labe, stàtni podnik z siedzibą w Hradec Kràlové, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem w/w umowy, Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do realizacji  zadania pn.:  „Dzika Orlica, Żamberk, ochrona przeciwpowodziowa”.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono na dzień 31 października 2019 roku. Wartość projektu wynosi  83.827.961,76 kc, tj. 13.378.942,70 złotych netto.

Niniejsza umowa uznana została za znaczącą z uwagi na jej wartość oraz jej wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania: