Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 2/2017 z dnia 02.02.2017r. - Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 2 lutego 2017 roku wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w sprawie z wniosku dłużnika NAVIMOR-INVEST Spółka Akcyjna w Gdańsku o otwarcie postępowania układowego dotyczące zabezpieczenia majątku Emitenta przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Doroty Kowalewskiej numer licencji 16.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania: