Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 24/2017 z dnia 02.11.2017 r. - Umorzenie postępowania układowego wobec Emitenta.

Umorzenie postępowania układowego wobec Emitenta

 

Zarząd Navimor - Invest S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 02 listopada 2017 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo datowane na dzień 18 października 2017roku z  Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, (sprawy restrukturyzacyjne), dotyczące wydania postanowienia o umorzeniu postępowania układowego.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne.

 

 

Pliki do pobrania: