Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 22/2017 z dnia 09.10.2017 r. - Złożenie wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Złożenie wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

 

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 09 października 2017 roku złożył w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego wraz z uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości na podstawie art.  325 ust. 1 pkt 1) i 2) i art. 326 ust. 2  oraz art. 334 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku -  Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978).

 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

 

Pliki do pobrania: