Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 1/2018 z dnia 30.04.2018r.- Postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

 

Zarząd Navimor - Invest S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 kwietnia 2018 roku powziął informację telefoniczną z której wynika, iż w dniu 27 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy  wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Emitenta oraz ustanowił w osobie Pani Agnieszki Wilk, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 241, syndyka masy upadłości. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt VI GUp 67/18.

 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

 

Pliki do pobrania: