Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 17/2017 z dnia 27.06.2017 r. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu NAVIMOR-INVEST S.A. poniżej 5%

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu NAVIMOR-INVEST S.A. poniżej 5%

 

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 roku powziął informację o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez akcjonariusza Spółki, Pana Wiesława Czarneckiego, na podstawie otrzymanego maila sporządzonego w dniu 27 czerwca 2017 roku, o następującej treści:

 

„Uprzejmie informuje, że mój stan zaangażowania w spółce Navimor-Invest S.A. jest poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy. Zmniejszenie zaangażowania nastąpiło w wyniku sukcesywnej sprzedaży akcji na GPW.”

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Pliki do pobrania: