Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 17/2016 z dnia 30.11.2016r. - Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NAVIMOR-INVEST S.A. z dnia 30 listopada 2016r.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ), przekazuje informację o  Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 30 listopada 2016r.

1.     Akcjonariusz – ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 30.11.2016r. – 4 587 800

Liczba głosów z akcji na NWZA w dniu 30.11.2016r. – 4 587 800

Udział procentowy w liczbie głosów na NWZA w dniu 30.11.2016r. –  100  %

Udział w ogólnej liczbie głosów –  82,25 %

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pliki do pobrania: