Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 15/2016 z dnia 04.11.2016r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. („ Emitent” ) niniejszym informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ¹ i art. 402 ² Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Emitenta na dzień 30 listopada 2016r., na godz.10°° w Gdańsku (80-262), przy ul. Małachowskiego 1.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i opisem procedur dotyczących uczestnictwa w  Walnym Zgromadzeniu.

 


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe