Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 14/2016 z dnia 10.10.2016r. - Zawarcie Aneksu do istotnej umowy.

 

Zawarcie Aneksu do istotnej umowy

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( Emitent ) z siedzibą w Gdańsku  informuje że, w dniu 10 października  2016 roku otrzymał podpisany z datą 07 października 2014 roku  Aneks  do istotnej umowy, zawartej dnia 05 października 2012 roku z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach jako Zamawiającym, o której to umowie  Emitent informował Raportem bieżącym nr 58/2012 w dniu 05.10.2012r.

W związku z zawartym  Aneksem strony zmodyfikowały zakresy robót oraz zwiększyły  wartość umowy o kwotę 2.037.559,92 zł netto. Wartość umowy wynosi  obecnie 35.195.129,07 zł netto.

 Strony postanowiły także o przedłużeniu  terminu  wykonania umowy do dnia  28 kwietnia 2017 roku.

Pozostałe zapisy umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania: