Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 13/2017 z dnia 19.06.2017 r. - Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NAVIMOR-INVEST S.A. z dnia 19 czerwca 2017r.

Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NAVIMOR-INVEST S.A. z dnia 19 czerwca  2017r.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ), przekazuje informację o  Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017r.

 

1.      Akcjonariusz – ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 19.06.2017r. – 4 587 800

Liczba głosów z akcji na ZWZA w dniu 19.06.2017r. – 4 587 800

Udział procentowy w liczbie głosów na ZWZA w dniu 19.06.2017r. –  95,38 %

Udział w ogólnej liczbie głosów –  82,25 %

 

2.      Akcjonariusz – Wiesław Czarnecki

Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 19.06.2017r. – 200 000

Liczba głosów z akcji na ZWZA w dniu 19.06.2017r. – 200 000

Udział procentowy w liczbie głosów na ZWZA w dniu 19.06.2017r. – 4,16 %

Udział w ogólnej liczbie głosów –  3,59 %

 

3.      Akcjonariusz – Tomasz Marcinkowski

Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 19.06.2017r. – 22 000

Liczba głosów z akcji na ZWZA w dniu 19.06.2017r. – 22 000

Udział procentowy w liczbie głosów na ZWZA w dniu 19.06.2017r. – 0,46 %

Udział w ogólnej liczbie głosów –  0,36 %

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pliki do pobrania: