Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 12/2017 z dnia 12.06.2017 r. - Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego.

Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego.

 

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 11 maja 2017r. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2017 r.,  został wysłany do Sądu Rejonowego Gdańsk –Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy przez Nadzorcę Sądowego plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności będących przedmiotem postępowania układowego.
 
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść planu restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 89 ust. 2 w zw. z art. 455 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego, o dacie złożenia spisu wierzytelności obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Podstawa prawna     

 Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Pliki do pobrania: