Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 12/2016 z dnia 08.08.2016r. - Zawarcie umowy ze spółką Energa Wytwarzanie S.A.

Zawarcie umowy ze spółką Energa Wytwarzanie S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w  nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku, informuje, że w dniu 08 sierpnia 2016 zawarł umowę ze spółką  Energa Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Gdańsku, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem w/w umowy, Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do realizacji  zadania pn.:  „Modernizacja budowli hydrotechnicznych EW Bielkowo: umocnienia brzegów na dolnym stanowisku elektrowni; modernizacja zapory nr III zbiornika Kolbudy II; modernizacja rurociągu betonowego”.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono na termin do 16 tygodni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót tj. nie później niż do dnia 12 grudnia 2016 roku.

Wartość realizowanego projektu wynosi  991.365,33 złotych netto.

 

Pliki do pobrania: