Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 11/2016 z dnia 03.08.2016r. - Zawarcie Aneksu do istotnej umowy.

 

Zawarcie Aneksu do istotnej umowy

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) z siedzibą w Gdańsku,  informuje że, w dniu 03 sierpnia 2016 roku otrzymał podpisany w dniu 29 lipca 2016 roku  Aneks  do istotnej umowy, zawartej dnia 05 października 2012 roku z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach jako Zamawiającym, o której to umowie  Emitent informował Raportem bieżącym EBI nr 58/2012 w dniu 05.10.2012r.

Wyżej wymieniony Aneks dotyczy wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych pn.: "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej" do dnia 30 września  2016 roku.

Pozostałe zapisy przedmiotowej umowy nie uległy zmianie.

Pliki do pobrania: