Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 10/2016 z dnia 27.07.2016r. - Wybór oferty Emitenta w postępowaniu przetargowym.

 

Wybór oferty Emitenta w postępowaniu przetargowym

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu 27 lipca 2016 roku wpłynęła do siedziby Spółki datowana na dzień 26 lipca 2016 roku informacja o dokonaniu wyboru oferty złożonej przez Emitenta spółce Energa Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Energa Wytwarzanie S.A. jako Zamawiający wybrał ofertę Emitenta na wykonanie zadania pn.:  „Modernizacja budowli hydrotechnicznych EW Bielkowo: umocnienia brzegów na dolnym stanowisku elektrowni; modernizacja zapory nr III zbiornika Kolbudy II; modernizacja rurociągu betonowego”.

Wartość projektu wynosi 991.365,33 złotych netto. Zawarcie przedmiotowej umowy nastąpi z chwilą podpisania umowy przez upoważnionych przedstawicieli Stron. O podpisaniu umowy z ww. kontrahentem Zarząd Emitenta poinformuje w osobnym raporcie.

 

Pliki do pobrania: