Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 9/2012 z dnia 18.12.2012r.- Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NAVIMOR-INVEST S.A. zwołanym na dzień 17 grudnia 2012r.

Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NAVIMOR-INVEST S.A. zwołanym na dzień 17 grudnia 2012r.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ), przekazuje informację o  Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2012r.


1. Akcjonariusz – ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A.
Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 17.12.2012r. – 2 148 900
Liczba głosów z akcji na NWZA w dniu 17.12.2012r. – 2 148 900
Udział procentowy w liczbie głosów na NWZA w dniu 17.12.2012r. – 93,97 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 78,80 %


2. Akcjonariusz – Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 17.12.2012r. – 138 000
Liczba głosów z akcji na NWZA w dniu 17.12.2012r. – 138 000
Udział procentowy w liczbie głosów na NWZA w dniu 17.12.2012r. – 6,03 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 5,06 %

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 

Pliki do pobrania: