Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 8/2012 z dnia 19.11.2012r.- Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. („ Emitent” ) niniejszym informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 17 grudnia  2012 r., na godz. 11°° w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 212.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i opisem procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Pliki do pobrania: