Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 6/2013 z dnia 18.04.2013r.- Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. („ Emitent” ) niniejszym informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ¹ i art. 402 ² Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień  16 maja 2013r., na godz. 9°° w Chojnicach (89-600), przy ul. Przemysłowej 15.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i opisem procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Pliki do pobrania: