Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 5/2013 z dnia 15.03.2013r.- Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NAVIMOR-INVEST S.A. z dnia 14 marca 2013r.

Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NAVIMOR-INVEST S.A. z dnia 14 marca 2013r.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ), przekazuje informację o  Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 14 marca 2013r.

  1. Akcjonariusz – ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 14.03.2013r. – 4 297 800

Liczba głosów z akcji na NWZA w dniu 14.03.2013r. – 4 297 800

Udział procentowy w liczbie głosów na NWZA w dniu 14.03.2013r. –  90,96 %

Udział w ogólnej liczbie głosów – 78,80 %

  1. Akcjonariusz – Krzysztof Kosiorek-Sobolewski

Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 14.03.2013r. – 277 540

Liczba głosów z akcji na NWZA w dniu 14.03.2013r. – 277 540

Udział procentowy w liczbie głosów na NWZA w dniu 14.03.2013r. –  5,87 %

Udział w ogólnej liczbie głosów –  5,33 %

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pliki do pobrania: