Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 4/2013 z dnia 15.02.2013r.- Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. („ Emitent” ) niniejszym informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień  14 marca 2013r., na godz. 11°° w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 212.

 

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i opisem procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Pliki do pobrania: