Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 13/2013 z dnia 19.12.2013r.- Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) niniejszym informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  na dzień 14 stycznia 2014r., na godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 212.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i opisem procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania 

Pliki do pobrania: