Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI nr 12/2013 z dnia 29.11.2013r.- Informacja o transakcjach osoby obowiązanej do notyfikacji.

Informacja o transakcjach osoby obowiązanej do notyfikacji  

                                                                                                              

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. („Emitent”) informuje, że otrzymał w dniu 29 listopada 2013 roku informację, od osoby obowiązanej do notyfikacji i pełniącej funkcję Członka Zarządu u Emitenta, dotyczącą  objęcia 73 000 akcji serii „D1” Emitenta oraz zawarcia transakcji nabycia  6.660  akcji Emitenta, których łączna wartość  przekroczyła kwotę 5.000,00 Euro.

Umowa objęcia 73 000 akcji zwykłych na okaziciela  serii „ D1”  zawarta została  w dniu 23 maja 2013 roku w ramach realizowanego przez Emitenta programu motywacyjnego. Akcje zostały objęte po cenie równej wartości nominalnej tj. 0,10 zł za akcję.  Akcje  wprowadzone zostały do obrotu na rynku NewConnect w dniu 26 lipca 2013r.

Zawarcie transakcji nabycia 6 660 akcji zwykłych na okaziciela NAVIMOR-INVEST S.A. nastąpiło w dniach od 21 do 27 listopada 2013r., na rynku NewConnect w trybie sesji giełdowych, z czego:

  1. w dniu 21.11.2013r. nastąpiło nabycie    800 sztuk akcji  w cenie  2,11 zł za jedną akcję,
  2. w dniu 22.11.2013r. nastąpiło nabycie 2 940 sztuk akcji  w cenie  2,15 zł za jedną akcję,
  3. w dniu 25.11.2013r. nastąpiło nabycie    700 sztuk akcji  w cenie  2,55 zł za jedną akcję,
  4. w dniu 26.11.2013r. nastąpiło nabycie 1 315 sztuk akcji  w cenie  2,53 zł za jedną akcję,
  5. w dniu 27.11.2013r. nastąpiło nabycie    905 sztuk  akcji  w cenie 2,28 zł za jedną akcję.

Pliki do pobrania: