Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący ESPI 3/2018 z dnia 29.06.2018r. - Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NAVIMOR-INVEST S.A. w upadłości z dnia 29 czerwca 2018r.

Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NAVIMOR-INVEST S.A. w upadłości z dnia 29 czerwca  2018r.

 

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. w upadłości z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ), przekazuje informację o  Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018r.

  1. Akcjonariusz – ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 29.06.2018r. – 4 568 100

Liczba głosów z akcji na ZWZA w dniu 29.06.2018r. – 4 568 100

Udział procentowy w liczbie głosów na ZWZA w dniu 29.06.2018r. –  97,13 %

Udział w ogólnej liczbie głosów –  81,90 %

 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Pliki do pobrania: