Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 9/2018 z dnia 29.06.2018 r. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w upadłości w dniu 29 czerwca 2018r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w upadłości w dniu 29 czerwca 2018r. 

 

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w upadłości („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku.

 

Treść podjętych uchwał  znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”


Pliki do pobrania: