Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 9/2013 z dnia 11.03.2013r. - Zawarcie istotnej umowy.

 Zawarcie istotnej umowy

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” )  informuje, że w dniu 11 marca 2013 roku podpisał istotną umowę z firmą pod nazwą ZAKŁAD INŻYNIERYJNY „GEOREM” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu jako Podwykonawcą.

W związku z podpisaniem umowy  Podwykonawca zobowiązuje się wobec Emitenta jako Zamawiającego,   - w ramach Zadania Inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” - do wykonania kolumn iniekcyjnych  w ilości wyszczególnionej w dokumentacji technicznej.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Wartość umowy wynosi 2.759.095,00  zł netto.

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustalono na dzień 30.04.2014r.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: