Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 8/2013 z dnia 15.02.2013r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ( Emitent ) niniejszym informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 14 marca 2013 r., na godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 212.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".   

 

Pliki do pobrania: