Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 7/2017 z dnia 19.06.2017r. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 19 czerwca 2017r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 19 czerwca 2017r. 

 

Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” )przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku.

Treść podjętych uchwał  znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pliki do pobrania: