Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Raport bieżący EBI nr 74/2012 z dnia 21.12.2012r. - Korekta Raportu bieżącego nr 73/2012 - Zawarcie istotnej umowy.

Korekta Raportu bieżącego nr 73/2012 - Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”),  informuje że, w Raporcie bieżącym nr 73/2012 z dnia 19.12.2012r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska.

Powyższa omyłka pisarska polega na wpisaniu kwoty umowy w wartości brutto i oznaczeniu jej jako kwoty netto:

Było: „Wartość umowy wynosi 46.452.419,43 zł netto.”

Winno być:  „Wartość umowy wynosi 46.452.419,43 zł brutto.”

Poniżej pełna treść raportu:

Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent” ),  informuje że, w dniu 19 grudnia 2012 roku podpisał istotną umowę z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, jako Zamawiającym.

W związku z podpisaniem umowy Emitent jako Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn.:  „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będących w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin do dnia 30 marca 2015r.

Wartość umowy wynosi 46.452.419,43 zł brutto.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pliki do pobrania: